در هنگام ناراحتی واژن آیا حتما باید به پزشک مراجعه کرد؟
December 13, 2017
Strong, fish-like odor
December 13, 2017


The vaginal flora – what you need to know

شاید باور این مطلب سخت باشد ولی با تکنولوژی جدید دانشمندان حدود 100 تریلیون سلول در بدن انسان کشف کردند که فقط 10/1 آنها سلولهای انسانی هستند بعبارتی 90% از آنها میکروارگانیسم ها باکتریها و و یروسها و میکروب ها هستند بنابراین عجیب نیست که تعادل بین این میکروبها که در بدن انسان زندگی می کنند بسیار مهم است و واژن نیز از این قاعده مستثنی نیست.

اکثر زنان حدالقل یکبار در زندگی خود دچار عفونتهای باکتریایی یا قارچی و یا ادراری شده اند. علت تمامی اینها بهم خوردن تعادل فلور طبیعی واژن است بعبارت دیگر وقتی باکتریهای بد زیاد رشد می کنند یا قارچها فعال می شوند بدن درگیر می شود در این هنگام بدن شروع به مقابله با بیماری می کند ولی گاهی لازمست با مصرف آنتی بیوتیک ها و پروبیوتیک ها یا تغییر روش زندگی به جنگ بیماری برویم.

What is considered to be a healthy vaginal flora?

واژن مملو از باکتریهای خوب می باشد این باکتریها با تولید اسیدلاکتیک و پراکسید هیدروژن از رشد باکتریهای بد و قارچها در دیواره واژن جلوگیری می کنند. اسیدلاکتیک PH واژن را اسیدی کرده و پراکسید هیدروژن باکتریهای بد را می کشد.

عوامل مختلف باعث به هم خوردن تعادل فلور واژنمی شوند. صدمات به دیوارۀ واژن در حین زایمان ، استفاده از بعضی داروها، استرس، استفاده از شورتهای غیر نخی، حساسیت به لوبریکنتها و مواد شوینده، روابط جنسی غلط و تغییرات هورمونی از این عوامل می باشند.


"با کاهش رشد باککتریهای خوب مثل لاکتوباسیل تولید اسیدلاکتیک کاهش یافته و PH واژن قلیایی شده و عفونتهای باکتریایی و قارچی واژن شیوع می یابند."


Disturbed balance

اگر لاکتوباسیلها که از باکتریهای خوب هستند به هر دلیلی کاهش پیدا کنند اسیدلاکتیک ساخته شده کاهش می یابد و PH واژن قلیایی می شود. و باکتریهای بد فرصت پیدا می کنند که رشد کنند.

در طول بارداری غالباً میزان لاکتوباسیلها کاهش می یابند در نتیجه شانس درگیری عفونت در زنان باردار افزایش می یابد. عفونت خود را با ترشحات بودار به همراه خارش، حساسیت ، قرمزی، تورم و درد در حین ادرار و رابطه جنسی و سوزش نشان می دهد.

با حفظ تعادل در فلور طبیعی واژن می توان از عفونتهای باکتریایی و قارچی جلوگیری کرد. بعبارت دیگر مصرف مواد مخصوص می توان به رشد باکتریهای خوب کمک کرد با این کار می توان از ایجاد عفونت جلوگیری کرد و یا بعد از درگیری با عفونتهای قارچی یا باکتریایی به درمان بیمار کمک کرد.