The Vaginal Flora
December 13, 2017
آیا می دانید بهداشت منطقه صمیمی چگونه ایجاد می شود؟
December 13, 2017


Strong, fish-like odor

آیا تا بحال فکر کرده اید که ترشحات واژن چه بویی می دهند؟ همانطور که رنگ پوست و مو در افراد مختلف فرق می کند.

بوی ترشحات واژن در زمان متفاوت است. یک ترشح نرمال بوی بسیار کمی دارد که آزار دهنده نیست ولی غلظت ترشحات واژن در طول سیکل ماهانه فرق دارد و از روی آن می توان فهمید زن در کدام مرحله سیکل ماهانه (پریود، تخمک گذاری) قرار دارد بنابراین پزشکان و ماماها با گرفتن تاریخچه ای از نوع غلظت و رنگ و بوی ترشحات واژن می توانند به نوع بیماری پی ببرند.

What does a strong, fish-like odor mean?

واژن همواره شامل میکروارگانیسمهای خوبی مثل لاکتوباسیل می باشد. البته میکروارگانیسمهای بد کمی هم در واژن زندگی می کنند که توسط لاکتوباسیلها و PH پایین واژن کنترل می شوند. چنانچه عوامل محیطی داخلی و خارجی تغییر پیدا کنند و محیط واژن حالت اسیدی خود را از دست دهد. این میکروارگانیسمها شروع به فعالیت می کنند و باعث عفونتهای باکتریایی واژن و در نتیجه ایجاد مشکل برای شخص می شوند. عوامل خارجی یعنی درمان توسط آنتی بیوتیک ها ، ورود اسپرم الکالاینی و شستشوی غلط واژن عوامل داخلی یعنی عدم تعادل هورمونی شخص عفونت باکتریایی را می توان از زنگ سفید یا خاکستری و بوی ماهی مانند ترشحات علائم تحریکی نظیر قرمزی و سوزش منطقه تشخیص داد.

What should you do if you experience these symptoms?

عفونت باکتریایی واژن غالباً خفیف است ولی گاهاً بعلت پایین بودن سیستم ایمنی و بارداری بصورت شدید بروز می کند. در این موارد پزشک ناچار به استفاده از آنتی بیوتیک های مناسب می شود و طبعاً استفاده از محصولات طبیعی که PH واژن را تغییر ناگهانی ندهند و عوارض جانبی کمی داشته باشند کمک می کند میکروارگانیسمهای خوب از بین نروند.


"در عفونت های باکتریایی غالباً ترشحات سفید یا خاکستری هستند که بویی شبیه ماهی می دهند و قسمت واژن و پرینه دچار خارش ، سوزش و قرمزی می شوند."