سلامت واژن

ناراحتی در منطقه صمیمی یک زن می تواند تآثیر جدی بر روی زندگی یک زن بگذارد. 3 تا از 4 زن گاهی اوقات مشکلات واژن دارند که نیاز به توجه داردب. تشخیص مشکلات بسیاری از زنان: ترشح، بو، خارش، درد، سوزش، تحریک و یا خشکی بافت واژن

شما انتظار دارید که خودشان به خودی خود ناپدید می شوند. اما گاهی اوقات ممکن است کمی طول بکشد که در عین حال ناراحتی بسیار ناخوشایند را سبب می شود. با استفاده از باکس جستجو، اطلاعات تخصصی در مورد انواع ناراحتی های واژن را پیدا کنید.